MONTAŽNE OGRADE

MONTAŽNA OGRADA F2
transparenta ograda za ograđivanje gradilišta ili javnih događanja
Ogradni panel dimenzija 345 cm x 200 cm idealan je za ograničavanje pristupa na gradilištu ili koncertu. Postavlja se u betonske stope, te povezuje čeličnim spojnicama. Težina panela: 15,7 kg
MONTAŽNA OGRADA F2 SA CERADOM
ograda za gradilišta i evente sa ceradom za zaštitu od neželjenih pogleda
Panel dimenzija 345 cm x 200 cm sa monitranom ceradom za zaštitu od pogleda idealan za gradilišta i koncerte. Postavlja se u betonske stope i spaja čeličnim spojnicama. Po potrebi sa dodatnim stabilizacijskim elementima za zaštitu od naleta vjetra.
MONTAŽNA OGRADA C2 MEDIUM
ograda predviđena za osiguravanje koncerata, javnih okupljanja ili privremenu regulaciju prometa
Dimenzije panela 246 cm x 110 cm. Težina panela: 14,8 kg.
MONTAŽNA OGRADA F1
ogradni panel najčešće korišten za usmjeravanje prolaska ljudi i vozila
Dimenzije panela 350 cm x 120 cm. Postavlja se u betonske stope, a povezuje se čeličnim spojnicama. Težina panela: 13,1 kg.

DODATNA OPREMA

Pješačka vrata

Set za vrata

Potporni stup

Protupodizni set